Suradnja s Monakom

Francuska alijansa Dubrovnik pokrenula je suradnju između Grada Dubrovnika i Kneževine Monako. Već 2004. godine ostvareni su prvi kontakti.

Grad Dubrovnik osnovao je povjerenstvo za suradnju s Monakom, s predstavnicima Grada i Francuske alijanse Dubrovnik, a Kneževina Monako imenovala je koordinatora za suradnju s Dubrovnikom.

Prvi projekt suradnje koji je predložila AFD, identifikacija kaktusa u Botaničkom vrtu na Lokrumu, obostrano je prihvaćen i realiziran 2006. godine, kad je direktor monegaškog „Jardin exotique“ Jean-Marie SOLICHON boravio u Dubrovniku i radio na determinaciji lokrumskih sukulenata. Uslijedio je posjet gđe Katije DOLINE Monaku radi stručnog usavršavanja. U Monaku su izrađeni trojezični informativni panoi koji se danas nalaze na Lokrumu.

Trojezični panoi

Predloženi su brojni drugi projekti za koje je bilo potrebno duže usklađivanje između nositelja s obje strane.

Nakon što je gradonačelnik Dubrovnika g. Andro Vlahušić izrazio želju za nastavkom suradnje s Monakom, dogovoreni su uzajamni posjeti izaslanstava Dubrovnika i Monaka.

Izlaslanstvo Dubrovnika pozvano je u Monako na festu Ste Dévote, zaštitnice Monaka 27. siječnja 2010. godine, a izlaslanstvo Monaka pozvano je u Dubrovnik na festu Sv. Vlaha 3. veljače 2010.

Izaslanstvo Dubrovnika u Monaku 26. i 27. I. 2010.

Na poziv Uprave za međunarodnu suradnju Kneževine Monako, izaslanstvo Grada Dubrovnikau kojem su bili gđa Dubravka Zvrko, predsjednica AFD, gđa Biserka Simatović, savjetnica za međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i g. Šime Brunac Pelajić, autor projekta 1001 ruža za Monako, boravilo je u Monaku 26. i 27.I. 2010. u sklopu svečanosti Ste Dévote, zaštitnice Monaka.

U Odboru za doček bili su gđa Sophie Robin, koordinatorica suradnje s Dubrovnikom, g.J. Kerwat, konzul RH u Monaku, A.J. Campana, dogradonačelnik Monaka i J.M. Solichon, dorektor „Jardin exotique“ u Monaku.

Radni susret na kojem se razgovaralo o nastavku suradnje održan je u Upravi za međunarodne odnose 26.I. Osim nastavka suradnje između Jardin exotique i botaničkog vrta na Lokrumu, dogovoreno je da će se potaknuti razmjena između srednjih škola te su predložene teme koje bi srednjoškolci u Dubrovniku i Monaku zajednički obrađivali. Uzajamni posjeti učenika, pa i bratimljenje škola, trebali bi uslijediti 2011. godine.

Program boravka izaslanstva Monaka u Dubrovniku 2. i 3. II. 2010.

Izaslanstvo Monaka u Dubrovniku:
gđa Sophie Robin, Ured za međunarodnu suradnju Kneževine Monako
g. André J. Campana, dogradonačelnik Monaka
g. Jean-Marie Solichon, direktor „Jardin exotique“
g. Zoran Bohaček, konzul Kneževine Monako u RH


2.2. 2010.

13h30 ručak u restoranu Ragusa

14h45 – 17h30 : Programa Feste Svetog Vlaha

17h30 : Susret s Gradonačelnikom Dubrovnika i suradnicima u Gradskoj vijećnici

20h00 : Večera od Kandelore, Revelin
3.2.2010.

10h00 : odlazak na Lokrum

12h00 : obilazak zidina

13h00 : ručak u Gradskoj kavani s Gradonačelnikom i ostalim uzvanicima Feste

15h30 : Pozdrav barjaka biskupima