Suradnja s Monakom

Francuska alijansa Dubrovnik pokrenula je suradnju između Grada Dubrovnika i Kneževine Monako. Već 2004. godine ostvareni su prvi kontakti. Grad Dubrovnik osnovao je povjerenstvo za suradnju s Monakom, s predstavnicima Grada i Francuske alijanse Dubrovnik, a Kneževina Monako imenovala je koordinatora za suradnju s
Opširnije