Prvo kulinarsko natjecanje

U sklopu Dana Europe, Gil’s Cuisine & Pop Lounge i Francuska Alijansa Dubrovnik u suradnji s Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik organizirali su prvo kulinarsko natjecanje za učenike Ugostiteljske škole u Dubrovniku. Natjecanje je održano u Ugostiteljskoj školi Dubrovnik, 07. svibnja 2010. od 7
Opširnije