Praznik frankofonije 2019.

I ove godine u ožujku organiziramo razna događanja vezana uz francuski jezik i kulturu povodom međunarodng Dana frankofonije.

Detaljan program događanja možete vidjeti na linku:

Francopohonie 2019 Dubrovnik