Promocija knjige Johan de Boose

Belgijski književnik Johan de Boose izdao je novi roman, „De poppen Speler end de Duivelin„ (Lutkar i vražica) koji je izašao u svibnju 2009. u Bruxellesu, na flamanskom jeziku.

U tom djelu koje ima karakteristike putopisne proze, povijesnog romana i romana fikcije, autor prenosi iskustva iz Dubrovnika u kojem je boravio mjesec dana u studenome 2007. godine u sklopu projekta razmjene pisaca. Francuska alijansa Dubrovnik organizirala mu je brojne susrete s našim građanima, posebno iz kruga književnika i novinara kojemu i sam autor pripada.

Promocija je održana u sklopu Regionalnog susreta Francuskih alijansi u Dubrovniku.