Upisi u šk.god. 2019/2020

U tijeku su upisi  na tečajeve francuskog jezika za djecu i odrasle. U školskoj godini 2019/2020 upisujemo slijedeće grupe : francuska igraonica  za djecu od 3 do 5 godina , dječja skupina uzrast 6 do 8 godina (početnici), dječja skupina uzrast 9 do 11 godina ( početnici ), dječja skupina uzrast 12 do 15 godina  ( početnici ), odrasli (početnici ). Polaznici s predznanjem mogu se upisati u neku od postojećih grupa.

Prijave za igraonicu i dječje skupine traju do 20.rujna. , a za odrasle do 10.listopada mailom na adresu francuskaalijansa@gmail.com  ili na tel. 099 811 4084. 

Nastava za djecu započinje od ponedjeljka  23.rujna i održava se 1x 60 min tjedno , a  nastava za odrasle od ponedjeljka 14.listopada   2 x 90 min tjedno u poslijepodnevnom ili večernjem terminu.

Francuska igraonica održava se srijedom od  16:00 do 17:00 sati. Ostale grupe će raspored dogovoriti na prvom sastanku po završetku upisa.

Srdačno Vas očekujemo !